Termeni si conditii

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIŢII

Site-ul www.thebiz.ro este aflat în folosința S.C. Wisevision S.R.L. (trecem datele de identificare, CUI RO 38100244, J23/4325/2017), și este exploatat în comun de S.C. Wisevision S.R.L. și S.C. Promo Division S.R.L.,  societăți denumite generic în comun deținătorul site-ului.

Prin intermediul site-ului www.thebiz.ro se asigură servicii de informare, prezentare informatii din domeniul auto.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

Informatiile prezente pe www.thebiz.ro sunt puse la dispozitia utilizatorilor în mod gratuit, cu exceptia cazurilor în care apar produse sau servicii specificate.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

  • Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
  • Utilizator înregistrat – orice persoană fizică majoră (având vârsta de 18 ani împlinită)/ persoană juridică care se înregistrează la un moment dat pe site ca utilizator pentru a beneficia de produsele/serviciile furnizate pe site (conținut) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
  • Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter); furnizarea catre utilizator a accesului la conținutul site-ului și la produsele comercializate prin intermediul Site-ului conform optiunilor Utilizatorului. 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter sau pentru accesa produsele sau serviciile furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume și prenume sau un pseudonim și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site/pentru transmiterea newslette-rului săptămânal.

Pentru accesarea serviciilor furnizate pe site (pentru identificare și autentificare în site) trebuie să furnizați următoarele date dupa caz: nume, prenume sau pseudonim, o adresă de email.

Vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi adresa de email personala, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete. 

În cazul în care deținătorul site-ului constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site și de a șterge contul astfel creat.

Deținătorul site-ului poate derula întâlniri, evenimente, conferințe online prin utilizarea unor mijloace tehnice de comunicatie la distanță, respectiv platforme de videoconferinte derulate la distanță.  Utilizarea acestor tehnici de comunicatie individuala/de grup la distanta nu este permisa daca exista un refuz expres manifestat de utilizator. În cazul utilizării unei oricărei platforme de comunicare la distanță atât deţinătorul site-ului, cât și utlizatorul declară că nu vor realiza înregistrări sau alte activităţi de fixare și stocare a imaginilor transmise.

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor furnizate pe site. 

Atenție! Prin accesarea conținutului site-ului sau adoptarea unui anumit comportament de joc ca urmare a accesării siteului nu se oferă garanția obținerii unor câștiguri sau a altor informații care vizează obținerea vreunui câștig material în urma practicării jocurilor de noroc.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza, cu excepția celor apartinând altor entitati.

Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

4. MODIFICARILE SITE-ULUI 

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

5. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii: 

  1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere. 
  2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
  • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate. 

6. LIMITELE RĂSPUNDERII 

Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.thetbiz.ro ;

–  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

– orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 

7. LEGATURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate contine legaturi sau trimiteri catre alte site-uri considerate de către deținptorul site-ului ca fiind utile în legatura cu continutul site-ului și care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizarii acestor legaturi sau trimiteri se vor aplica conditiile generale de utilizare corespunzatoare acelor site-uri.

Deținătorul site-ului nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere de pe site-ul său.

8. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

9. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.thetbiz.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

10. LEGEA APLICABILĂ 

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente. 

Deținătorul site-ului www.thebiz.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

Totodată, în cazul în care un utilizator încalcă prevederile prezentelor clauze, deținătorul site-ului poate retrage dreptul de utilizare a site-ului. În acest sens, deținătorul site-ului va transmite o informare pe email utilizatorului cu privire la măsura luată.

11. CLAUZE FINALE 

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor și accesul la produsele serviciile furnizate pe site-ul www.thebiz.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.